KUTLU PEYZAJ OLARAK

Sanatsal çözümler ile sorunsuz peyzaj dönüşümleri sağlıyoruz.

Peyzaj Planlama Çalışmalarımızdaki temel ilke ve amaçlarımız Günümüzde kentler, kırsal alanların aksine, gittikçe yoğunluk kazanan bir yaşam ortamına dönüşmüşlerdir.

İnsanlara ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden her türlü olanağı sağlamak amacıyla planlanmış olan kentler, aşırı yığılmaların sonucunda bu fonksiyonlarını yerine getiremez duruma düşmüşlerdir.Günümüzde giderek artan şehirleşme ve endüstrileşme çabaları sonucu doğal ve kültürel varlıklarımızın büyük bir hızla tahrip olmasına neden olmakta buda yeşil alan ve bitkilere duyulan özlemi artırmaktadır.

Son 15 yılda kentlerde yaşayan nüfus %70-80 oranında artmıştır ve bu oran gittikçe artmaktadır.
Ülkemizin ve Dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul konumu, doğal yapısı, ekonomik ve sosyal durumu ile çok özel bir gelişme şeması ortaya koymaktadır.

Bu gelişme doğrultusunda kent içinde ve ya dışında inşa edilen değişik amaç ve fonksiyonlar taşıyan binaların, çevresini oluşturan mekanla bir bütün olarak değerlendirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bunun anlamı; binanın çevre düzenlemesiyle bir anlam kazanacağıdır.

image
PEYZAJ HİZMETLERİMİZ

Tüm tasarım ve inşaat sürecini yönetiyoruz.

Firmamızın Peyzaj Düzenleme çalışmaları iki farklı ortam içinde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi mimari yapı kitlelerinin şekillendirdiği kentsel alanlar diğeri ise şehir dışında yer alan kırsal alanlardır.

Peyzaj Çalışmalarımızın kent içinde yer alanları şöyledir;

 • Ev ve apartman, site ve müşterek alanlar
 • Okul bahçeleri
 • Fabrika bahçeleri
 • Mezarlıklar
 • Hastane bahçeleri
 • Çatı bahçeleri, teras ve balkonlar
 • Şehir meydanları
 • Cadde, refüj çalışmaları
 • Şehir Parkları

Kırsal Alan Peyzaj Düzenlemelerimiz ise;

 • Koruluklar – Ormanlar
 • Rüzgar perdeleri
 • Piknik ve dinlenme alanları
 • Çiftlik evleri
 • Villa Bahçeleri – Tatil evleri