Kemirgen kontrolüne yönelik uygulamalarda;

ADIM 1

Kemirgenlerin gezindiği barındıkları yerlerde inceleme yapılması populasyon yoğunluğunun ve türün belirlenmesi.

ADIM 2

Katı ve sıvı yem formülasyonunda rodentisit içeren kilitli-kilitsiz her türlü hava şartlarına dayanıklı yem istasyonlarının incelemede yapılan tespitler doğrultusunda yerleştirilmesi.

ADIM 3

En az 15 gün ara ile yem istasyonlarının kontrolü yenilen veya bozulan yemlerin değiştirilmesi, yemlerin yenilip yenilmediğine göre istasyon ilave edilmesi.

ADIM 4

Kemiricilerin üremesini teşvik eden yem kaynakları ve barınma yerleri bertaraf edilmesi, ikinci bir infektasyonu (fare yoğunluğu) engellemek için ve infektasyon sıklığını azaltmak için uygulamaların devam edilmesi.

ADIM 5

Gerekli görüldüğünde ve istenildiği taktirde canlı yakalama kapanları veya yapışkanlı istasyonların kullanılması.

ADIM 6

Gerekli hijyenik tedbirlerin alınması (çöpler ve yiyecek atıkları ortamdan kaldırılmalı) kemirgen girişini engelleyecek ve uzaklaştırmayı amaçlayıcı materyallerin kullanılması ile sanitasyon ve tecrit durumları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetinin sunulması.

image

Hizmet Alanlarımız

Fümigasyon

Ev ve İşyerlerinizdeki Haşerelerle Mücadele

Haşere Kontrol

Açık ve kapalı alanlarda haşere kontrol hizmetleri

Bahçe İlaçlama

Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Peyzaj

Kent ve Kırsal Alan Peyzaj Hizmeti