Entegre zararlı yönetiminin temel adımları:

KUTLU uzmanları işletmeniz için; Zararlılar ile mücadele de; Dünya çapında gelişen gıda ve çevre standartları gereği daha az kimyasal içeren ürünler veya gerekmedikçe kimyasal ürün kullanmadan çözümler üreten bir yönetim sistemi uygulamaktadır.

Bu yönetim sistemi IPM’dir. (Integrated Pest Management= Entegre Zararlı Yönetimi) IPM yaklaşımında hedef; öncelikli olarak kültürel, fiziksel(mekanik), biyolojik (biyoteknik) ve eğitimsel mücadele yöntemlerinin kullanılması ve tek seçenek olana dek kimyasal kullanımından kaçınmaktır.

Zararlı popülasyonunun; biyolojisinin, ekolojisinin, davranışlarının ve alışkanlıklarının bilinmesi, iyi tanınması işletmenize veya kuruluşunuza verebileceği zararının oluşmadan önce alınacak basit aksiyon&tedbirler ile çok daha kolay çok daha ekonomik ve çevreye daha duyarlı yaklaşımlar sunacaktır.

Entegre zararlı yönetiminin temel adımları:

 • Gözlem ve inceleme.
 • Zararlı risklerinin tespiti.
 • Uygun mücadele yöntemlerinin ve diğer tedbirlerin doğru bir şekilde, doğru bir takvim ile uygulanması.

 

 

KUTLU Sizler için;

 • BRC (British Retail Consortium= İngiliz Parekendeciler Standardı)
 • IFS (International Food Standart=Uluslararası Gıda Standardı)
 • AIB (American Institute of Baking= Amerika Fırıncılık Enstitüsü Standardı)
 • GMP (Good Manufacturing Practices=İyi Üretim Uygulamaları)
 • ISO 22000/ FSSC ISO 22000 (Gıda Güvenliği Sistemi)
 • TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

gibi istenilen ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet almanızı sağlayarak, işletmeniz için en uygun, Entegre Zararlı Yönetim Programını hazırlar.

Entegre Zararlı Yönetimi Yöntemleri Nelerdir?

 • Kültürel Mücadele: Kültürel önlemler, mücadelenin ekonomik olmasını sağlamak ve alınacak basit önlemler ile zararlıların yuvalanmasını, üremesini, beslenmesini veya korunmak istenen alana geçişlerini engellemek amacıyla alınan tedbirler bütünüdür. Hijyen, Yalıtım, Depolama, Aydınlatma, Sanitasyon şartlarını iyileştirmek veya değiştirmek, Entegre Zararlı Yönetiminde başlıca kültürel mücadele yöntemleri arasında yer alır.
 • Fiziksel-Mekanik Mücadele: Fiziksel mekanik mücadele zararlıların tuzaklar kullanarak toplanması işlemidir. Kullanılan tuzaklar ile zararlıların davranışlarının bozulması amaçlanır. Mücadele doğrudan zararlı popülasyonuna yapıldığı için koruyucu ve kontrol altına alıcı bir yöntemdir.
 • Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele: Zararlılarla mücadelede doğal düşmanların kullanılması temeline dayanır. Çevreye daha az zararlı uzun süreli bir kontrol sağlar. Biyolojik ve Biyoteknik mücadelede başarılı olabilmenin anahtarı zararlıyı doğru tanımlamak ve doğru mücadele takvimini uygulamaktır.
 • Kimyasal Mücadele: Biyosidal ürünlerin uygulanmasındaki kolaylık ve kısa sürede gözle görülebilir derecede yüksek etkinlik göstermesi ile kimyasal mücadele zararlılara karşı önerilen tek silah haline getirilmiştir. Biyosidal ürünlerin  bilinçsiz ve yoğun şekilde kullanımı, çevrenin ve özellikle insanın geleceğini tehlikeye sokan sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Entegre Zararlı Yönetiminde, kimyasal mücadele en son seçenek olarak düşünülmelidir. İlaçlama tercih edildiğinde, biyosidal ürün  seçimi oldukça önemlidir. Kullanılan biyosidal ürün toksisitesi düşük olmalı, hedef dışı organizma ve çevreye daha az zarar verenler tercih edilmelidir.

Yapılan yanlış uygulamalar zararlılarda direnç oluşturur.

Entegre Zararlı Yönetimi Servis Raporlamalarını;

Biyosidal ürün kullanımının sınırlandırılması, kimyasal olmayan mücadele yöntemlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Haşere oluşumunu etkileyecek faktörlerin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması, ancak doğru raporlama ile sağlanabilir. Anlaşılabilir raporlama ve uygulanabilir çözümler sunabilmek titiz bir çalışma gerektirir.

 • Zararlının veya riskin noktasal tespiti
 • Haşere oluşmasını tetikleyen nedenler
 • KUTLU aksiyon ve sorumlulukları
 • Müşteri sorumlulukları şeklinde özetler

Raporlamalarımız, geniş alanların veya onlarca şubenin rahat bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Yapılan biyolojik aktivite analizleri ile önceki yıl performans değerlendirmeleri yapmak işletmenize değer katacaktır. Dokümantasyon ve kayıt altına almak ulusal ve uluslararası kalite standartlarına faaliyet gösteren işletmelerde oldukça önemlidir.

Entegre Zararlı Yönetimi dokümantasyon çalışmalarını şu şekilde özetler;

  • İşletmede kurulan haşere kontrol sisteminin tanıtılması ve yerleşim planı üzerinde gösterilmesi.
  • İşletmede tür bazında gerçekleşen aktivite takip kartları ve biyolojik aktivite analizleri
  • Kimyasal mücadelede kullanılan Biyosidal ürün kullanım miktarı ve kullanım zamanlarını gösteren Biyosidal ürün kullanım cetveli.
  • Kullanılan biyosidal ulusal ve uluslararası normlara uygun olduğunu gösteren izin ve dokümanlar.
  • Haşere kontrol yönetiminden sorumlu servis uzmanımıza ait mesleki eğitim sertifikaları ve yasal belgeler.
  • Kalite belgeleri ve yasal belgeler.
  • Servis raporu.
image

Hizmet Alanlarımız

Fümigasyon

Ev ve İşyerlerinizdeki Haşerelerle Mücadele

Entegre Zararlı Yönetimi

Açık ve kapalı alanlarda haşere kontrol hizmetleri

Bitki Hastalıkları ve Zararlılarına Karşı Mücadele

Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Dezenfeksiyon

Mikrobiyolojik risklere karşı mücadele