Alman Hamamböceği (Blatella germanica)

Ergin 10-15 mm boyunda ve dişiler erkeklerden kısadır. Diğer hamamböceklerine göre daha küçük yapılı, genel olarak açık sarımsı kahve renktedir ve pronotum üzerinde uzunlamasına iki kalın koyu leke bulunur. Kanatlar iyi gelişmiştir. Erkeklerde kanatlar abdomeni kapatmaz, dişilerde ise abdomen kanatlarla örtülüdür.

Dişi oda sıcaklığında yumurta paketini 2-4 hafta abdomen’inde taşımakta, genellikle yumurtaların açılmasından bir gün önce bırakılmaktadır. Yumurta paketi,  abdomen’in ucunda görüldüğü zaman beyaz renkte, zamanla renk açık kahverengine ve birkaç günde de kestane rengine dönüşmektedir. Yumurta paketi 7-9 mm boyundadır. Genellikler bir pakette 30-40 adet yumurta bulunur. Yumurtalar 25 c◦ bir ayda, 31 c◦ 16 günde açılır. Dişi bir yılda 30.000’i bulan yumurta sayısına ulaşabilir.

Oryantal Hamamböceği (Blatta orientalis)

Dişiler siyahımsı koyu kahve, erkekler koyu kırmızımsı kahve renktedir. Erkeklerde ön kanat abdomen sonuna kadar uzanır, dişilerde ise ön kanat iyice küçülmüş veya dumura uğramış durumdadır. Boyları 13-30 mm civarındadır, dişiler erkeklere göre daha oval yapılıdır. 

Dişiler yumurta paketlerini çevrenin durumuna göre uygun bir yere bırakırlar, ancak bu paketi bırakmadan önce 1 hafta kadar abdomen ucunda taşırlar. Yumurta paketi içinde 14-18 adet yumurta bulunur. Paket 30 c◦’de 5-6 haftada açılırlar. Dişi hayatı boyunca 6-10 adet paket bırakabilir, bu sayının 25’ten fazla olabildiğide bilinmektedir.

Amerikan Hamamböceği (Periplaneta americana)

Ergin 3-5 cm boyunda kahverengindedir. Hamamböcekleri içinde en büyük olandır. Tam gelişmiş kanatlara sahiptirler. Dişilerde kanatlar vücutla aynı uzunluktadır, erkeklerde ise posteriörde vücuttan 4-8 mm kadar dışarı taşar. 

Dişiler çiftleştikten sonra yumurta paketlerini sıcak buldukları gizli yerlere bırakırlar. Bu tür yumurta paketini genelde abdomen sonunda taşımaz.                                                                                                                                                                                                                 Ağızlarından salgıladıkları özel bir sıvı ile yumurta paketlerini bıraktıkları yere yapıştırırlar ve üstlerini kapatarak gizlerler. Bir pakette genelde 14-24 adet yumurta bulunur. Uygun şartlarda dişi 30-90 adet yumurta paketi bırakır.

Ev Faresi ( Mus musculus L.)

Küçük yapılı, 12-15mm boyunda. Sırt kısmı açık veya koyu gri, karın açık gri veya kirli beyaz, vücut 70-85 mm, kuyruk 75-90 mm, arka ayak 15-18mm boyundadır. Kulaklar bariz sivri uçludur.

Gebelik süresi 21 gün olup yılda 4-8 doğum yapmakta ve her doğumda 6-12 yavru doğurmaktadırlar. Yavrular, 30-40 günde olgunlaşırlar ve çiftleşip yavru yapabilirler. Yavrular, kör, tüysüz ve pembe renklidir. Bunlar 3 hafta anne tarafından emzirilir ve bakılırlar. Daha sonra kendi başlarına beslenip hareket edebilirler. Erginler ortalama 2-4 yıl yaşar.

Ev Sıçanı ( Rattus rattus)

Vücut ince yapılı, burnu sivri, gözleri iri, kulakları öne yatırdığında gözlerin ortalarına kadar uzanır. Sırt kısmı grimsi kahverengi veya siyah, karın kirli beyazdan koyu griye kadar değişir. Vücut 170-230 mm, kuyruk 200-250mm, arka ayak ise 35-40 mm boyundadır.

Dişiler, yılda 2-7 doğum yapar ve her doğumda 6-23 yavru doğururlar. Gebelik süresi 24 gün olup yavruların gözleri 12-15 günde açılır ve 25. Günden sonra kendi başlarına gıda aramaya başlarlar. 3-4 ayda cinsel olgunluğa erişirler ve ortalama 3-4 yıl yaşarlar.

Göçmen Sıçan (Rattus norvegicus Berk.)

Çatı sıçanı olarakta bilinirler

Vücut kalın yapılı, gözler ve kulaklar daha küçük, burnu küt. Sırt rengi açıktan koyu kahverengine kadar değişmekte, karın beyazımsı açık gri renkte. Vücut 200-260 mm, kuyruk 175-210 mm, arka ayak ise 40-45 mm boyundadır.

Yılda 3-12 doğum yapar, bir defada 6-22 yavru doğururlar ve ortalama 3-4 yıl yaşarlar. Şartlar uygun olduğunda yıl boyunca üremeye devam ederler.

Karasinek (Musca domestica L.)

Karasinekler 4-6 mm boyunda ve genellikle gri renklidirler. Ağız yapısı yalayıcı-emici tiptedir. Tüm sineklerin toraks segmentinin ortasına bağlı bir çift zarımsı kanadı vardır. Genelde görünmeyen arka kanatlar, halter adı verilen özel dengeleme organlarına dönüşür; erginlerin emici ağız kısımları ve büyük birleşik gözleri vardır.

Yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlere sahip olan karasinek uygun şartlarda 6-24 günde bir nesil verebilir. Dişi sinek yumurtalarını organik maddece zengin gübrelik ve çöplüklerin üzerine bırakır ve birkaç saat içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar buralarda beslenirler ve üç dönemden sonra pupa olurlar ve erginler çıkar. Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere 100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır.

Sivrisinekler ( CULICIDAE)

Anophelinae ve Culicinae olmak üzere iki alt familyaya ayrılmaktadır. Dünyada 3600 türünün bulunduğu, en büyük alt familyasının ise 3000 tür ile Culicinae olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise Anophelinae alt familyasından 10, Culicinae alt familyasından 40 adet olmak üzere toplam 50 tür bulunmaktadır. 

Anophelinae türleri yumurtalarını tek tek su yüzeyine bırakırlar. Yumurtaları genelde kayık şeklindedir. Culicinae türleri yumurtalarını su yüzeyine veya su ile kaplanacak alanlara tek tek veya kümeler halinde bırakırlar. Bazen de yumurtalar sucul bitkilere yapıştırılır. Dişiler kan emdikten 2-3 gün sonra 50-200 yumurta bırakırlar. 

KARINCALAR (HYM: FORMICIDAE)

Kanatlı karınca türü ise 5-8 mm uzunluğunda kahverengi olup iki adet uzun kanadı vardır.

Karıncalar Dünya üzerinde hemen hemen her kara parçasında bulunur. Kendine özgü karınca türleri bulunan ender yerler Antarktika ile birlikte bazı uzak ve yaşama uygun olmayan adalardır. Karıncalar ekosistemlerin çoğunda yaşayabilir ve kara hayvanları biyokütlesinin yaklaşık %15 ile %25`ini oluştururlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine, yaşam alanlarını değiştirebilmelerine, kaynaklardan yararlanmalarına ve kendilerini savunmalarına bağlanmıştır. Diğer türlerle birlikte geçirdikleri uzun evrim sürecinde, benzerlik, ortakçılık, asalaklık ve karşılıklılık içeren türler arası ilişkiler geliştirmişlerdir.

EŞEK ARILARI ( HYM.: VESPIDAE )

Vespidae familyasında yumurta koyma organı değişikliğe uğrayarak savunma iğnesi halini almıştır. Bu iğneye bağlı zehir kesesinden salgılanan zehir omurgasızlar için öldürücü insan ve diğer omurgalılar için ise acı vericidir. Ancak alerjisi olan insanlarda ise öldürücü özelliğe sahiptir.
          
Vespidae türlerinin genel olarak iri yapılı olmaları,  yaz aylarında adeta insanlarla iç içe yaşamaları, bu yüzden de insanları sık sık sokmaları, bunların hırçın, sinirli ve korkutucu yaratıklar olarak tanımlanmasına neden olmaktadır.
 
Vespidae türleri larvalarına yedirmek üzere araziden yakaladıkları değişik böcek türlerini yuvalarına taşımaktadırlar. Zararlı bazı böcek türlerini bu şekilde baskı altında tuttukları için bu yönüyle yararlı böcekler olarak nitelendirilmektedirler.

Kuru Meyve Güvesi (Plodia interpunctella )

Erginin ön kanatlarının dip kısmı sarı, uç kısmı kırmızı ve koyu lekelidir. Boyu ortalama 9 mm’dir. Larva boyu 10-12 mm uzunluğundadır.
 
Ergin dişi 2-4 haftalık yaşam süresince gıda ortamına 300-400 kadar yumurta bırakır. Gelişme süresi uygun koşullarda 37-52 gündür. Yılda koşullara bağlı olarak 2-5 döl verir.

Zararlı Olduğu Ürünler: Kestane, ceviz, iç fındık, antepfıstığı, yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı tohumlarda; hububat ve mamulleri, kakao, süt tozu, baharat, keçiboynuzu vb. Materyaller

Değirmen Güvesi (Ephestia kuehniella )

Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10-14 mm boydadır. Ön kanatlar üzerinde enine zikzak bantlar vardır.

Larva krem renkli ve kıllarla kaplıdır. Olgun larva 12-19 mm boydadır.Olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek, ambardaki yarık, çatlak, girinti vs. yerlerde kokon örerek pupa olur.

Erginler 1-2 hafta yaşarlar. Gelişme süresi normal koşullarda 6-8 haftadır. Yılda 3-4 döl verir.
 
Zararlı Olduğu Ürünler: Hububat, un ve undan üretilen maddeler.

Un Güvesi ( Pyralis farinalis )

 

Ergin kırmızımsı esmer renkli boyu 10-12 mm olan bir güvedir. Ön kanatların ucunda ve sonunda kızılımsı kahverengi zikzak bantlar vardır. Ön ve arka kanatlar saçaklıdır.
 
Larva grimsi beyaz renkli, 18-20 mm uzunluğundadır. Larvaların vücudu kıllarla kaplıdır..
 
Ergin dişi bir haftalık yaşam süresi içinde gıda ortamına 200-400 kadar yumurta bırakır. Elverişli koşullarda gelişme süresi 6-8 haftadır.

Un Akarı ( Acarus siro )

Saydam beyaz renkli, yumuşak vücutlu, küçük canlılardır. Gözle görülmeleri zordur. Erginler 4 çift bacaklı. 0.4 mm boydadır. Bacaklarında ve vücut sonunda uzun kıllar vardır. Larva erginden daha küçük boylu ve 3 çift bacaklıdır. Un akarı yükse^ nemli ve sıcak koşullan sever. Bu koşullarda gelişme süresi 2 hafta kadardır.

Tatlıkurt (Lasioderma serricorne)

Erginlerin rengi kırmızımsı sarı ile koyu kırmızıya kadar değişir ve 2-3.5 mm boydadır.
 
Larva kıvrık şekilli, sarımsı beyaz renklidir.
 
Zararlı kışı tütün depolarında denkler içinde veya döşemeler arasında bir kapsül içinde larva olarak geçirir. Havaların ısınmasıyla birlikte beslenmesine devam eder.
 
Olgun larva bir haftalık dinlenme periyodundan sonra pupa olur. İlk ergin çıkışı mayıs ayı sonralarında olur. Yeni çıkan erginlerin çoğu çiftleşmek ve yumurta bırakmak için bundukları besin ortamını terk ederler. Bir kısmı ise bulundukları yerde çiftleşir ve yumurta bırakırlar. Ergin dişi yaşamı süresince 40-103 adet yumurta bırakır. Çıkan larvalar hemen beslenmeye başlar. Gelişme süresi 50-60 gündür. Yılda 3 döl verir.

Tatlı kurt tütünden başka, kuru meyve, tarhana, baharat, kumaş, mobilya, un, kepek, kağıt gibi materyalde de zararlıdır.

Boynuzlu Böcek ( Gnathocerus cornutus )

Ergin parlak kırmızımsı esmer renkli, 3-4 mm boydadır. Ergin erkeklerde man-dibula (çene) boynuz biçimini almıştır.Alnın iki yanında konik şekilli iki çıkıntı bulunur. Yumurta beyaz renklidir. Larva, silindirik şekilli, sarı renkli 7-9 mm boydadır. Pupa sarımsı kahve renkli 3-4 mm uzunluktadır.
 

Erginler 1 yıl kadar yaşarlar. Ergin dişi gıda ortamına 100-200 yumurta bırakır. Gelişme süresi 6-8 haftadır.

Un Kurdu ( Tenebrio molitor )

Ergin, parlak koyu kahve veya siyah renkte ve 14-17 mm boydadır. Pronotum ince halkalı kın kanatların üzeri boyuna ince çizgilidir. Yumurta beyaz renkli ve fasulye tanesi biçimindedir.

Larva 25-30 mm boyda, sarı renkli ve segmentli bir görünüme sahiptir. Genel olarak büyük bir tel tel kurdu larvasını andırır. Pupa 14-15 mm boyda önceleri beyaz sonraları koyu renklidir.

Ergin dişi gıda ortamına tek tek veya toplu olarak 400-500 kadar yumurta bırakır. Larva 17-18 gömlek değiştirerek gıda ortamında pupa olur. Yılda l döl verir.

Testereli Böcek ( Oryzaephilus surinamensis )

İnce,uzun,yassı şekilli kırmızıdan koyu kahveye kadar değişen renkte bir böcektir. Boyu 2.5-3 mm dir. Pronorumun her iki yanında 6'şar adet testere dişi şeklinde çıkıntı vardır. Yumurta beyaz renkli ince ve uzun şekillidir. Larva silindirik şekilli beyaz renkli ve 3 mm uzunluktadır. Pupa krem renkli 3-3.5 mm boydadır.

Erginler 8-10 ay yaşarlar. Bir dişi ortalama 170 yumurta bırakır. Larva 5 gömlek değiştirerek pupa olur. Uygun koşullarda gelişme süresi 5-6 haftadır. Yılda 5-6 döl verir.

Pirinç Kırma Biti ( Latheticus oryzae )

Ergin parlak kırmızımsı kahve renkli, basık şekilli 2.5-3 mm boydadır. Antenler uca doğru genişler. Elytralann üzeri boyuna enine çizgilidir. Yumurta beyaz renkli, ince uzun biçimlidir. Larva ve pupa görünüş olarak Kırma bitlerindekine benzer.

Uygun koşullarda gelişme periyodu 4-5 hattadır. Yılda birkaç döl verirler.

Küçük Kırma Biti (Cryptolestes ferrugineus )

Erginler yassı şekilli, kırmızımsı kahve renkli, 1 .5 mm kadar boyda küçük böceklerdir. Erkek bireylerin antenleri dişilerden daha uzundur. Kın kanatlar boyuna enine çizgilidir. Larva beyaz renkli 3 mm boydadır. Pupa sarımsı krem renkli 1.4 mm boydadır.

Erginler yumurtalarını gıda içine bırakır. Gelişme süresi 5-9 haftadır. Olgun larva pupa olmadan önce çevresindeki gıda maddelerini vücuduna yapıştırır ve bu barınak içinde pupa olur. Yılda 3-4 döl verir.

Pirinç Biti ( Sitophilus oryzae )

Ergin rengi kırmızımsı esmer ile kahverengi arasında değişir. Boyu 2,5-4 mm'dir. Baş kışmında, ucunda ağız parçalarının bulunduğu bir hortum vardır. Pronotum ve kın kanatlar üzerinde uzunca derin noktalar, protoraksta ise oldukça sık nokta şeklinde çukurcuklar vardır. Kın kanatlar üzerinde dört tane kırmızımtırak sarı leke vardır. 

Yumurtalar parlak beyaz renklidir. Larva, beyaz sarımsı renkli 2,5-3 mm boyunda ve bacaksızdır, baş kahverengidir. Pupa, önce beyaz sonra sarımsı renkli ve 3,5-4,5 mm boydadır

Yumurtalarını mısır tanesi embrio kısmına bırakır. Ergin 6-8 ay yaşar ve bu süre içinde 120-280 yumurta bırakır. Yılda 5-6 döl bırakır

Buğday Biti ( Sitophilus granarius )

Ergin, parlak koyu kahve veya esmer renkli 3-5 mm boydadır. Baş, ucunda bir çift kuvvetli mandibula bulunan, bir hortumla son bulur. Alt kanatlar körelmiş olduğundan uçamazlar.Pronotum ve elytraların üzerleri noktalıdır. Yumurtalar beyaz renklidir. Larvalar krem renkli 2.5-3 mm boyda ve bacaksızdır. Pupa sarımsı beyaz renkli ve 4 mm boydadır. Bu dönemde hortum, baş ve bacaklar belirgindir.


Erginler bir hatta içinde çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar. Ergin dişi, yumurtalarını buğday danesinin embriyoya yakın kısımlarına hortumu ile açtığı deliklere bırakır. Bu delik jelimsi bir ağız salgısı ile kapatılır. Yumurta sayısı 150-300 arasında değişir. Yumurta, larva ve pupa dönemi dane içinde geçer. Elverişli koşullarda gelişme süresi 30-45 gündür. Memleketimiz koşullarında 3-4 döl verir.

Kırma Biti (Tribolium confusum)

 

Ergin parlak koyu kırmızı renkli, 3.5-4.0 mm boyundadır.
 
Larvalar olgunlaştığında 5-7 mm boyunda sarımsı kahve renkli bir hal alır.
 
Erginlerin yaşama süresi ortalama 1 yıldır. Ergin dişi yaşadığı sürece 300-400 adet yumurta bırakır. Normal koşullarda gelişme süresi 46-60 gündür.

Gıda ortamına bırakılan yumurtalar, kabuklarında yapışkan bir madde olması nedeniyle gıda ile örtülüdür.

Ekin Kambur Biti ( Rhyzopertha dominica )

Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş göğsün altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe sahiptir. Pronotum ve elytralar üzerinde ince noktalar bulunur.

Erginler gelişmiş zar kanatlan ile uçma yeteneğine sahiptir. Yumurta, pembe renkli ve armut biçimindedir. Larva beyaz renkli ve 5 mm boydadır. Pupa önceleri beyaz sonra kahverenklidir.

Erginler çiftleşmeden hemen sonra yumurta bırakmaya başlarlar. Ergin dişi tek yada kümeler halinde 300-500 yumurta bırakır. Çıkan larvaların bir kısmı delerek girdikleri hububat danesi içinde gelişir.

Bir kısım larva ise erginlerin oluşturdukları un ve kırıntılar içinde beslenerek geliştikten sonra dane içine girer. Pupa dönemi dane içinde geçer. Ergin olan birey daneyi delerek dışarı çıkar. Elverişli koşullarda gelişme süresi bir aydır. Yılda 3-4 döl verir.

Khapra Böceği ( Trogoderma granarium )

Erginler kırmızımsı kahve renkli ve oval şekillidir. Vücut üzerinde açık renkli enine bantlar ve kıllar bulunur. Ergin dişi 2.5,erkek l .8 mm boydadır. Yumurta saydam beyaz renklidir. Larva yaşına göre 0.5-5.5 mm boyda halkalı bir görünüşe sahiptir. Vücut çok sayıda sert esmer kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl demeti bulunur. Pupa soluk esmer renkli, sırtı hariç diğer bölümleri tüylerle kaplıdır.

Khapra böceği erginleri gıda almadan 14-22 gün yaşar. Ergin dişi 30-126 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larva ortamdaki gıdaları yiyerek gelişir. Larva 5-6 gömlek değiştirerek pupa olur. Normal koşullarda gelişme süresi 40-56 gündür. Yılda ortalama 4-5 döl verir.

Elverişli koşullarda döl sayısı 12 düzeyine kadar çıktığı bilinmektedir. İlk kez Hindistan’da tuğla delikleri arasında bulunması nedeniyle Khapra böceği adını alan zararlılar kontrolünü zorlaştıran bazı önemli yaşayış özellikleri vardır.

Örneğin larvalar 4-5 yıl gıda almaksızın yaşayabilirler. Ayrıca larvaların bulundukları ambarda yarık ve çatlaklarda barınma alışkanlıkları vardır.

Adres : Örnek Mah. Şehit Aydın Bozkurt Sokak No:3A Ataşehir - İstanbul
Tel : 0216 317 97 99 - 317 69 61 Fax : 0216 317 63 30 E-mail : kutlu@kutluilaclama.com.tr
Tüm Hakları Kutlu İlaçlama`ya Aittir. Sitede Yer Alan Yazı ve Fotoğraflar İzinsiz Kullanılamaz.
IRM Ajans