Fümigant Nedir

Fümigant Nedir ?

Fümigasyon işleminde kullanılan, gaz halinde,  zararlı etmenleri öldüren , kapalı bir ortama (sıcaklığı ve nemi belirli) sevk edilen ve bu  ortamda belirli bir süre tutulan  katı, sıvı ve gaz formlarındaki kimyasal maddelerdir.

Fümigantlarda Aranan Genel Özellikleri;
 • Kolay gaz haline geçebilmelidir.
 • Yüksek nüfuz kabiliyetine sahip olmalıdır.
 • Gıda maddelerinin kalitesini bozmamalıdır.
 • Tohumların çimlenme gücünü bozmamalıdır.
 • Havalandırma süresi sonunda kalıntı bırakmamalıdır.
 • Kolay patlayıp ateş almamalıdır.

Fümigant Zehirlenmesinin Belirtileri;
 • Baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Solunum yetmezliği
 • Bulantı ve kusma
 • Çift yada bulanık görme
 • Karın ağrısı yada ishal
 • Kulak çınlaması
 • Boğaz kuruması
 • Titreme
 • Yorgunluk hissi
 • Sendeleyerek yürüme veya baygınlık
 • Konuşma güçlüğü, zihin karışıklığı, dalgınlık
 • İştah azalması
 • Ağızda madeni bir tat
 
Fümigasyona Etki Eden Faktörler;
 • Mücadele edilen zararlı etmenin cinsi ve bulunduğu özel şartlar
 • Sıcaklık
 • Fümigasyon süresi (Gazlama süresi)
 • Fümige edilen materyalin niteliği
 • Kullanılan fümigantın nüfuz kabiliyeti
 • Gazlama hücresinin geçirgenliği ( Sızdırmazlık )
 • Uygulama metodu                                   
 • Gazlama ortamındaki hava sirkülasyonu
 • Uygulama ortamındaki diğer maddeler, ürünler  
 • Ortamın nemi
 
İlaçlı mücadele yapılırken 3E kuralını asla unutmamamız gerekir. Etkin, Ekonomik, Ekolojik Kalıntı bırakmayan, çevre dostu.
 
Fumigasyonun Tanımı
Böcekleri   (  Yumurta,  larva,  nymph,  pupa ve ergin dönemlerinde )  ve diğer  zararlı   etmenleri      ( Nematod, mantar, bakteri gibi )  öldürmek  amacı ile kapalı bir ortamda  ( Belli  bir  ısıda  ve  belli miktarda ) gaz  halinde kimyasal  bir madde  ( fumigant ) vermek ve belli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyonun Gayesi ve Önemi
Fumigasyon her türlü bitkisel ve  hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemeyi amaçlar. Fumigasyon diğer kimyasal ilaçlarla mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir.Ancak faydalanma alanları bulunan birçok olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur

Fumigasyonun Olumlu Yönleri
 • Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilmesi
 • Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılabilme
 • Kalıntı ve koku oranı tolerans sınırlarında
 • Kısa sürede büyük miktarda ürüne uygulama
 • Daha az masraf ve iş gücü gereksinimi
 • Tüm biyolojik dönemlere etki
Bu olumlu yönlere sahip Fumigasyon işlemi sonucunda gerek ihracaat ve gerekse ithalat bakımından pek çok kolaylıklar sağlanmakta ve dolayısıyla yurda tehlikeli zararlı etmenlerin her biyolojik dönemdeki canlı halinin girmesi önlenmekte ve alıcı isteklerine uygun temizlikte ürünlerin hazırlanması sağlanmaktadır.

Fumigasyon Teknikleri
 1. Vakum Fümigasyonu
 • Sabit Vakum Tesisi
 • Seyyar Vakum Tesisi (Arabası)
 1. Atmosferik Fümigasyon
 • Gaz geçirmez çadır altında fümigasyon
 • Gaz odalarında fümigasyon 

Vakum Fümigasyonu
Vakum fümigasyonu, fumigantın verildiği hücrenin içindeki havanın belirli bir oranda boşaltılması sonunda gaz verilmesi şeklidir. Bu gibi hücreler havanın boşaltılmasına dayanıklı olacak nitelikte yapılan dikdörtgen veya silindirik tesislerdir.Bu sistemin özelliği ; fümigantın atmosferik sisteme nazaran daha hızlı dağılımı ve materyal tarafından emilmesidir. Böylece daha az fümigant kullanarak 2-4 saat gibi kısa bir sürede kesin netice alınabilir.

Bilhassa gazın emilmesinin güç olduğu ambalajlı ürünler ve preseli tütün, pamuk balyaları gibi materyallerin fümigasyonunda tercih edilir. Bu tip fumigasyon, işlemin yapıldığı tesisin sabit veya seyyar oluşuna göre ikiye ayrılır.
 • Sabit Vakum Tesisi
 • Seyyar Vakum Tesisi (Arabası)

Sabit Vakum Tesisi

Genel olarak birbirine sıkıca bağlanan çelik konstrüksiyonlardır. Vakum sağlanırken odanın çeşitli basınçlara dayanması istenir. Kapıların silindirik odalarda konkav veya konveks olmasına karşın, 4 köşe odalarda uygun takviyelerle düz kapılar da kullanılabilir.

Kapı contalarının dayanıklılığı ve gaz geçirmezliği sağlanmalıdır. Vakum pompası, hücrenin havasını 15 dakika veya daha kısa bir zamanda 711-731 cm civa basıncından 25-50 mm ‘ye indirebilecek ve bunu 2-4 saat muhafaza edebilecek güçte olmalıdır.

Seyyar Vakum Tesisi (Arabası) 

Aynı teknikle imal edilmiş sınırlı kapasiteli seyyar tesislerdir. Bir romörk üzerinde olabileceği gibi aynı şasi üzerine monte edilmiş tipleri de vardır. Sabit tesisdeki tüm parçalara sahip küçük çapta tarımsal materyallerin fümigasyonunda kullanılır.Ortalama hacmi 5 m3 tür. En büyük avantajı kolay taşınabilir olmasıdır.

Atmosferik Fümigasyon

Normal basınç altında yapılan bir fümigasyon şeklidir. Vakum fümigasyonunda olduğu gibi hücrenin havasının boşaltılması söz konusu değildir. Pratik oluşu nedeniyle geniş uygulama alanı bulmasına rağmen işlemin yapıldığı süre vakum fümigasyonuna nazaran çok daha uzundur

Atmosferik fümigasyon genellikle içinde yapıldığı ortamda kullanılan malzeme ve araca göre iki tipe ayrılır.
 • Gaz geçirmez çadır altında fümigasyon 
 • Gaz odalarında fümigasyon 

Gaz Geçirmez Çadır Altında Fümigasyon

Özel surette imal edilmiş değişik ebatta gaz geçirmez çadırlar altında yapılan bir fümigasyon şeklidir. Çok pratik ve ucuz oluşu nedeniyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. Memleketimizde hemen hemen her yerde başarı ile kullanılmaktadır. Depolanmış ürünleri yerinden oynatmadan fümige edilmesi kolaylığını sağlar. Aynı zamanda çadırları birbirine eklemek suretiyle çok büyük partilerinde ilaçlanmasına imkan sağlamaktadır.

Gaz Odalarında Fümigasyon 

Gaz odası veya atmosferik fümigasyon odaları ;aslında istenilen zaman müddetince gaz geçirmez hale getirilebilen değişik malzemelerden inşa edilmiş hücrelerdir. Sabit veya portatif olabilirler. Kapı, pencere ve duvarlar gaz geçirmez şekilde inşa edilmelidir. Bunun için metal levha, kontraplak ve birbirine geçme tahtalar kullanılabilirsede ,amaca en uygun olanı betonarme şeklinde inşa edilenlerdir.

Odaya verilecek  fümigantın özelliğine göre gaz verme sistemi monte edilmelidir. Fümigasyon işlemi ile en etkili sonucu alabilmek için verilen fümigantın her tarafa çok çabuk ve homojen dağılımını sağlamak gerekir.Bu sonucuda temin etmek için odaya ihtiyaca uygun biçimde vantilasyon sistemi yerleştirilmelidir. Fumigasyon sonunda oda içindeki gazı 3-5 dakikada dışarı atacak güçte aspiratör konulmalıdır.

Atmosferik fümigasyon odaları gerek yüklenme ve boşaltma anındaki gerekliliği  ve gerekse genel olarak oda içinin görülebilmesi açısından bir aydınlatma sistemi ile donatılmalıdır. Ayrıca kazalara engel olabilmek için fümigant vermeye başlamadan önce yakılan kırmızı bir ikaz lambasının kapı üzerine konması uygun olur.

Fümigasyon odalarında kullanılan tüm elektrik sistemi ve sisteme bağlı elektrikli aletlerin ısınmaya ve gazın kötü etkilerine karşı korunmuş ve kıvılcım üretmeyecek şekilde yapılmış olmaları gerekir.


Fümigasyonda Dikkat Edilecek Hususlar
 • Fümigasyon yeri iyi seçilmelidir.
 • Fümigasyon sahasında ve bitişiğinde insan ve hayvanlar bulunmamalıdır.
 • Fümigasyon işlemi en az 2 operatör tarafından yapılmalıdır.
 • Fümigasyonda gerekli olan araç ve gereçler eksiksiz bir şekilde temin edilmelidir.
 • Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
 • Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.
 • Fümigasyon metodunun tespitinde,zararlı etmenin türü materyalin ve çevrenin ısısı gazlanma süresi gibi faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Fümigasyonda kullanılan fümigantlar zehirli olduklarından gerekli süzgeci veya hava tüpü kontrol edilmelidir. Gaz kaçağının tespitini sağlayan dedektör aleti de çalışır durumda olmalıdır.
 • Herhangi bir zehirlenme ve yangın olayında ne gibi tedbirlerin alınacağı önceden bilinmelidir. Bu amaçla hastane ve itfaiye telefon numaralarının bilinmesinde yarar vardır.
 • Fümigasyon sırasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.
 • Fümigasyon yapılacak zemin beton (tercihen şaplı beton)olmalı ve tabanın üzerine ürün konulacak şekilde ızgaralar yerleştirilmelidir. Eğer zemin toprak veya tahta ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı,branda bezi veya naylon konulmalıdır.
 • Vantilatör,aspiratör ve ısıtıcılar gibi fümigasyon esnasında kullanılacak aletler çalıştırılıp kontrol edilmelidir.
 • Çeşitli yapıdaki ürünler (unlu,yağlı maddeler,teksir maddeleri) birara da fümige edilmelidir.
 • Fümigasyon sahasından fümigantın zarar verebileceği veya istenme yen koku bırakabileceği materyaller uzaklaştırılmalıdır.
 • Fümigantları tekrar kullanmak gerekiyorsa hem kalıntı, hem de özellikle tohumlardaki çimlenme kabiliyetine olabilecek olumsuz etkideki gibi istenmeyen birtakım nitelik ve yapıların ortaya çıkacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Canlı bitkilerin fümigasyonunda bilinmesi gereken hassasiyetler incelenip uygulanmalıdır.
 • Fümigasyondan sonra fümigasyon sahasının kolaylıkla görülen yeri ne tehlikeyi belirten uyarı levhaları konulmalı ve gerektiğinde gazlama süresi boyunca bir bekçi görevlendirilmelidir.Adres : Örnek Mah. Şehit Aydın Bozkurt Sokak No:3A Ataşehir - İstanbul
Tel : 0216 317 97 99 - 317 69 61 Fax : 0216 317 63 30 E-mail : kutlu@kutluilaclama.com.tr
Tüm Hakları Kutlu İlaçlama`ya Aittir. Sitede Yer Alan Yazı ve Fotoğraflar İzinsiz Kullanılamaz.
IRM Ajans